O projektu

Projekt přispívá k nastavení pozitivních podmínek pro vzdělávání všech žáků tak, aby při zabezpečení adekvátních podpůrných opatření, nezbytných pro zajištění vzdělávacích potřeb každého žáka, bylo možné vzdělávání uskutečňovat přednostně v hlavním vzdělávacím proudu.

Cílem projektu je nastavení opatření ke zlepšení propojení vzdělávání a potřeb trhu práce a to při respektování potřeb cílové skupiny absolventů škol potenciálně ohrožených na trhu práce. Cílem je sdílení zkušeností dobré praxe.

 

Porozumění, Respekt, Osvěta, Spolupráce, Inkluze, Technologie

PROSIT