Plakáty

 

Podařilo se ti otevřít kvíz k plakátům zaměstnavatelů spolupracujících s projektem PROSIT. Tvým úkolem je vyluštit šifru tak, že u každé otázky vybereš správnou odpověď s písmenem v závorce. Když na vše odpovíš správně, získáš 8 zamíchaných písmen, které je potřeba poskládat dohromady tak, aby dávaly smysl (1. šifra jedno slovo). Tyto dvě slova pak doplň bez mezer za webovou adresu http://prosit.plzen.eu/xxxxxxxx (místo zakřížkovaných pozic vyplň 1. šifru – příklad: pokud by byla šifra „PLZEŇAN“, adresa bude vypadat bez háčků a čárek takto: http://prosit.plzen.eu/plzenan).

Jakmile vyluštíš správně 1. šifru a dostaneš se na výslednou stránku, čeká tě druhá a poslední šifra, k jejímuž vyluštění budeš potřebovat tablet nebo telefon a WiFi. Více se ale dozvíš až v vyluštíš následující.

Hodně štěstí! 🙂

1. část šifry

Najdi správné odpovědi z plakátů u následujících úloh a dostaň se na tajnou stránku, kde najdeš druhou část šifry. U každé úlohy vyber správnou odpověď

U1 – Která pozice není uvedená v úloze?

 • účetní (TE)
 • mechanik (TA)
 • technik (PR)
 • údržbář (ChA)

U6 – Kolik cestujících jezdí průměrně v MHD každý týden, den a minutu?

 • Méně jak 2 milióny, více jak 300 tisíc, méně jak 200 (NE)
 • Více jak 2 milióny, více jak 300 tisíc, více jak 200 (PO)
 • Více jak 2 milióny, méně jak 300 tisíc, méně jak 200 (SE)
 • Méně jak 2 milióny, méně jak 300 tisíc, více jak 200 (DI)

U9 – Která nádrž se naplní jako první vodou?

 • E (ST)
 • J (OS)
 • K (RS)
 • I (NU)

U12 – Kolikrát nejméně museli opraváři zavřít některý uzávěr, než mohli zjistit, kde je prasklina?

 • 3x (ZA)
 • 4x (IT)
 • 6x (AL)
 • 8x (EM)